برگزاری جلسه ارزیابی عملکرد ۳ ماهه شرکت واسپاری آباد مسکن

جلسه ارزیابی عملکرد سه ماهه شرکت واسپاری آباد مسکن منتهی به 1402/09/30 با حضور مدیران ارشد گروه مالی بانک مسکن و مدیرعامل محترم شرکت واسپاری و سایر مدیران شرکت، در محل سالن کنفرانس گروه مالی بانک مسکن برگزار گردید.

روابط عمومی شرکت واسپاری آباد مسکن  – 16 بهمن 1402 ساعت 15:50