چشم انداز شرکت

نمایی از اهداف پیش روی شرکت لیزینگ مسکن
  • انتخاب اول مشتریان خرید مسکن لیزینگی.
  • دستیابی به بالاترین میزان اعتماد مشتریان.
  • تبدیل شدن به بزرگترین هلدینگ تخصصی مالی مسکن در کشور
  • تبدیل شدن به یک مزیت رقابتی و بازوی کارآمد برای بانک مسکن

رسالت سازمانی:گروه مالی بانک مسکن بوجود آمده است تا زنجیره ارزش بانک مسکن در حوزه بانکداری توسعه ای و تجاری را در قالب یک هلدینگ مالی از طریق ایفای نقش‌های زیر تکمیل نماید:
– بازوی دولت به منظور تامین مالی بخش مسکن برای اقشار متوسط و کم درآمد
– جذب منابع مردمی از طریق ابزارهای بازار سرمایه و هدایت آن به سوی بازار هدف
– ارایه ابزارهای نوین برای تامین مالی بخش مسکن و شهرسازی با قیمت رقابتی و بالاترین سرعت با تاکید بر بازار سرمایه
– ورود به بخش هایی از حوزه مسکن و شهرسازی که بخش خصوصی انگیزه ای برای ورود به آن را ندارد