یک باب واحد تجاری زیربنای مفید 367.5 مترمربع

(مناسب جهت سفره خانه یا رستوران)

دارای دوباب انباری

تهران – خیابان میرداماد – نرسیده به میدان مادر