دیدار دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران با شهاب حاتمی مدیرعامل شرکت واسپاری آباد مسکن

دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران با حضور در شرکت واسپاری آباد مسکن با شهاب حاتمی مدیرعامل این شرکت به دیدار و گفتگو پرداخت 

به گزارش روابط عمومی‌، شهاب حاتمی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت واسپاری آباد مسکن در خصوص مباحث مختلف صنعت لیزینگ، اقدامات و برنامه های در دست انجام شرکت واسپاری آباد مسکن با مهدی بسحاق دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران به گفتگو و تبادل نظر پرداخت. 

شهاب حاتمی در این دیدار صمیمی با تشکر از دبیر کل انجمن بخاطر حضور در شرکت واسپاری آباد مسکن، ضمن قدردانی از هیأت مدیره انجمن اظهار داشت: در صورت همکاری یکپارچه‌ی اعضا، انجمن می‌تواند نقش بسیار سازنده ای در حل مشکلات و بهبود فرآیندهای شرکت های لیزینگ داشته باشد، همچنین مدیر عامل واسپاری آباد مسکن در خصوص لزوم به کار گیری لیزینگ استصناع و اجاره عملیاتی در فرآیند های اجرایی لیزینگ نکاتی را مطرح نمود. 

با توجه به اینکه شهاب حاتمی در ششمین مجمع عمومی عادی انجمن با اخذ حداکثر آراء حاضرین به سمت بازرس اصلی این انجمن مصوب شد، در این دیدار مباحثی در این راستا با هدف انتظام و هم افزایی بیشتر عملکرد انجمن مطرح شد. 

در این نشست، مهدی بسحاق دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران ضمن تشریح اقدامات انجام شده در حوزه های آموزشی، ارتباط با نهادهای قانونی از جمله پلیس راهور، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاههای اجرایی و همچنین بانک مرکزی بعنوان نهاد ناظر، در خصوص اصلاح دستورالعمل اجرایی لیزینگ ها، ارائه طریق در موضوع دریافت سود نقدی شرکتها و اجرای سرفصل های حسابرسی، اظهار داشت: شرکت های لیزینگ می‌توانند با استفاده از ظرفیت های همکاری و بهره‌گیری از فضای تعاملی این انجمن، موضوعات و چالش های مهم صنعت را پیگیری و برنامه ریزی کنند. 

ویدر ادامه با اشاره به توانمندی و تجارب ارزشمند شهاب حاتمی در دوره‌های متعدد مدیریتی در صنعت لیزینگ گفت: عملکرد واسپاری آباد مسکن و برنامه‌هایی که هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت در دست اقدام دارد قابل تقدیر بوده و در اعتبار بخشی به این صنعت اهمیت دارد. 

روابط عمومی شرکت واسپاری آباد مسکن  –  ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۱۰