درباره ما

تاریخچه شرکت

شرکت واسپاری آباد مسکن به منظور بهره برداری بهینه از شرایط و زمینه ­های اقتصادی و با هدف کسب سود از طریق انجام معاملات مالی و تجاری متعارف در چارچوب قوانین و مقررات کشور، با سرمایه اولیه 100 میلیارد ريال در تاریخ 1388/08/23 به شماره 363609 نزد اداره ثبت شرکت­ها مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و در تاریخ 1398/01/19 آخرین تمدیدیه مجوز فعالیت به شماره 7973 از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت شده است. طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 1395/11/02 نام شرکت به واسپاری آباد مسکن و نشانی محل اصلی فعالیت شرکت به سعادت آباد، میدان فرهنگ، خیابان داود رشیدی، پلاک13 تغییر یافته که در تاریخ 1396/05/24 در اداره ثبت شرکت­ها به ثبت رسیده است. همچنین اساسنامه شرکت نیز به موجب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/05/01 مطابق با اساسنامه نمونه شرکتهای واسپاری اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تغییر یافته است.

موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت عبارت است از تأمین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیرمنقول توسط شرکت و واگذاری آن به مشتری صرفا در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه­ ها و دستورالعمل­های مربوط.

شرکت می­تواند در راستای موضوع فعالیت، به انجام امور ذیل بپردازد:

– خرید و فروش انواع اوراق مالی اسلامی در چارچوب قوانین و مقررات؛

– دریافت نمایندگی و عاملیت منابع مالی از اشخاص (به جزء بانک­ها و مؤسسات اعتباری)، به منظور اعطای تسهیلات در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه ­ها و دستورالعمل­های مربوط؛

– مشارکت سندیکایی با سایر اشخاص (به جزء بانک­ها و مؤسسات اعتباری)، به منظور اعطای تسهیلات در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه­ ها و دستور العمل­های مربوط؛

– دریافت تسهیلات از بانک­ها و مؤسسات اعتباری مجاز با رعایت مقررات ذی­ربط؛

ترکیب سهامداران

* با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/04/29، سرمایه شرکت از 100 میلیارد ریال به 1500 میلیارد ریال از محل مطالبات سهامداران افزایش یافته است.

ردیف نام سهامدار تعداد سهام درصد مالکیت
1 گروه مالی بانک مسکن 1.499.947.500 100
2 گروه سرمایه‌گذاری مسکن 15.000
3 کارگزاری بانک مسکن 15.000
4 خدمات بیمه ای مهر آرمان 15.000
5 عمرانی مسکن گستر 7.500
جمع کل 1.500.000.000 100