حضور مدیرعامل و هیئت مدیره بانک مسکن و شرکتهای تابعه در همایش معرفی و رونمایی از صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

گزارش تصویری حضور مدیرعامل و هیئت مدیره بانک مسکن و شرکتهای تابعه در همایش معرفی و رونمایی از صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

روابط عمومی شرکت واسپاری آباد مسکن  –  25 بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱7:۱5