جلسه ارزیابی عملکرد نه ماهه شرکت واسپاری آباد مسکن منتهی به 1402/03/31

جلسه ارزیابی عملکرد نه ماهه شرکت واسپاری آباد مسکن منتهی به 1402/03/31 با حضور دکتر سعید شیرزادی مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن و خانم انتظامی و آقای نجاری از اداره کل مهندسی مالی و امور شرکت‌های بانک مسکن و شهاب حاتمی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت واسپاری آباد مسکن و محمدرضا رحیمی رئیس هیئت مدیره و سایر مدیران گروه مالی بانک مسکن و شرکت واسپاری آباد مسکن، در محل سالن کنفرانس گروه مالی بانک مسکن برگزار گردید.

روابط عمومی شرکت واسپاری آباد مسکن