برگزاری جلسه ارزیابی عملکرد ۳ ماهه شرکت واسپاری آباد مسکن

جلسه ارزیابی عملکرد سه ماهه شرکت واسپاری آباد مسکن منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ با حضور مدیران ارشد گروه مالی بانک مسکن و مدیرعامل محترم شرکت واسپاری و سایر مدیران شرکت، در محل سالن کنفرانس گروه مالی بانک مسکن برگزار گردید.

روابط عمومی شرکت واسپاری آباد مسکن – 19 فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۴۰