بازدید مدیرعامل بانک مسکن از شرکت واسپاری آباد مسکن

سید عباس حسینی، مدیرعامل بانک مسکن، در ششمین روز از دهه مبارک فجر از شرکت واسپاری آباد مسکن بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی، مدیرعامل بانک مسکن در راستای هماهنگسازی اهداف خدمتگزاری بانک مسکن، از شرکت واسپاری آباد مسکن بازدید کرد تا در جریان جزئیات فعالیت و خدمترسانی این شرکت قرار بگیرد.
سید عباس حسینی درباره عملکرد شرکت گفت: با توجه به شعار بانک مسکن و اشاره به آیه شریفه ” والله جعل لکم من بیوتکم سکنا ” و خداوند خانههایتان را محل آرامش قرار داد … تاکید نمود وظیفه و رسالت شرکت لیزینگ خدمت به آحاد مردم جامعه و زمینهسازی جهت خانهدار شدن مردم شریف میباشد، لذا مسئولیت خطیر شرکت واسپاری آباد مسکن در اجرای این امر، موثر و مشهود است، او تاکید کرد: با توجه به گسترش فعالیت این شرکت و واگذاری املاک لیزینگی در سراسر کشور میتوان این نوید را داد که با پیگیری همکاران ارزشمند مجموعه به زودی تحقق اهداف میسر خواهد شد.

روابط عمومی شرکت واسپاری آباد مسکن  –  25 بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱6:۱۰